Madiskarteng Ina, Kumikita Kada Linggo ng 800k sa Pagbebenta ng “Cone Tips”

Payo ni Lorlaine na ang pagtatayo ng negosyo ay kailangan ng lakas ng loob lalo na kung unang pagkakataon palang na magnenegosyo.

Read More Madiskarteng Ina, Kumikita Kada Linggo ng 800k sa Pagbebenta ng “Cone Tips”