Ina, Nagbabala sa Pagdadala ng Mga Bata sa Playhouse Matapos Magkasakit ng Anak

Hindi rin naiwasan ni Sarah na madismaya sa mga taong nagsasabing pabaya siyang ina kaya nagkasakit ang kanyang anak.

Read More Ina, Nagbabala sa Pagdadala ng Mga Bata sa Playhouse Matapos Magkasakit ng Anak