Pinagsabay ang Pag-aaral at Pagiging Kasambahay Noon, Isa ng Ganap na Pharmacist Ngayon

Ngayong ganap na siyang Pharmacist, siya naman daw ang tutulong sa mga nakababatang kapatid upang makapag-aral sila.

Read More Pinagsabay ang Pag-aaral at Pagiging Kasambahay Noon, Isa ng Ganap na Pharmacist Ngayon