Igorota Mula sa Tribung Alpai ng Sagada, Piloto sa Elite Branch ng Philippine Army at Registered Nurse ng Philippine Airforce

Nakakatuwa na ang isang katulad ni Lei na maganda na ang narating sa buhay ay hindi nakalimutan ang tribung pinanggalingan.

Read More Igorota Mula sa Tribung Alpai ng Sagada, Piloto sa Elite Branch ng Philippine Army at Registered Nurse ng Philippine Airforce