Doberman, Prinotektahan ang Pamilya at Isinakripisyo ang Sarili Mula sa Apat na Mountain Cobras

Tunay na maituturing na bayani ang aso ni Dibakar dahil hindi biro ang pagsasakripisyo niya ng kanyang buhay para lamang maprotektahan ang kanyang amo.

Read More Doberman, Prinotektahan ang Pamilya at Isinakripisyo ang Sarili Mula sa Apat na Mountain Cobras