12-Anyos na Bata, Napabayaan at Nasawi Dahil sa Severe Lice (Kuto) Infestation

Bilang mga magulang, nararapat na bigyan ang anak ng malinis, maayos at ligtas na tahanan upang maprotektahan sila sa sakit at makapamuhay ng kumportable.

Read More 12-Anyos na Bata, Napabayaan at Nasawi Dahil sa Severe Lice (Kuto) Infestation