Isang “Intra-Oral Device” ang Naimbento na Makatutulong sa Mabilisang Pagpapapayat ng Isang Tao

Ang DentalSlim Diet Control ang kauna-unahang device na tutulong upang masugpo ang malawakang pagdami ng kaso ng obesity o labis na pagtaba.

Read More Isang “Intra-Oral Device” ang Naimbento na Makatutulong sa Mabilisang Pagpapapayat ng Isang Tao