Toni Gonzaga Bilang Isang Mabuting Maybahay, “Laanan ng Oras ang Bakasyon ng Pamilya”

Ibinahagi rin ni Toni na noong mga bata pa sila naalala niya pa daw kung gaano sila kasaya ng kanyang pamilya sa tuwing nagbabakasyon kahit na simple lamang ang buhay nila.
Read More Toni Gonzaga Bilang Isang Mabuting Maybahay, “Laanan ng Oras ang Bakasyon ng Pamilya”