OFW, Nasurpresa nang Madatnang Yari ang Bahay Dahil sa Pag-iipon ng Asawa at mga Anak

Isang magandang halimbawa ang pamilya ni Rodelyn para sa lahat ng pamilyang may kapamilyang nagtatrabaho sa ibang bansa.

Read More OFW, Nasurpresa nang Madatnang Yari ang Bahay Dahil sa Pag-iipon ng Asawa at mga Anak