Gurong Aeta na Determinadong Pumasa ng LET, Nagtagumpay sa Ika-25th Niyang Subok

May mga pagkakataon na pinanghihinaan na siya ng loob ngunit kumakapit pa rin siya dahil pangarap niya ang pagtuturo.

Read More Gurong Aeta na Determinadong Pumasa ng LET, Nagtagumpay sa Ika-25th Niyang Subok