Bakit Itinuturing na “California Gold” ang Laman ng Sea Urchins at Sadyang Napakamahal Nito?

Ayon sa kasaysayan, ang mga sea urchins ay walang halaga sa bansang America noong taong 70s.

Read More Bakit Itinuturing na “California Gold” ang Laman ng Sea Urchins at Sadyang Napakamahal Nito?