Single Mom, Pinaikot ang Natitirang 3.5k, Napalago ang Negosyo at Kumita ng 3.4M

Ang tanging gusto niya lang noon ay maitaguyod ang anak, ngunit sobra-sobra pa ang ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos.

Read More Single Mom, Pinaikot ang Natitirang 3.5k, Napalago ang Negosyo at Kumita ng 3.4M