Dayuhang Iniwan at Pinerahan ng Kasintahan, 8 Taong Namuhay Bilang Tindero ng Gulay

Isang magandang halimbawa naman si Bryan dahil sa kanyang ipinakitang katatagan sa buhay.

Read More Dayuhang Iniwan at Pinerahan ng Kasintahan, 8 Taong Namuhay Bilang Tindero ng Gulay