Pitong Benepisyo ng Procrastination o Pagpapaliban ng mga Gawain

May mga bagay ka ba na dapat mong gawin ngunit lagi mong ipinagpapaliban? Mga bagay na may deadline at lagi mong hinahabol gawin sa bandang huli? Pamilyar ka ba sa salitang procrastination? Sa wikang Pilipino ito’y nangangahulugan ng pag-antala o pagpapaliban ng mga bagay na dapat gawin.

Sabi ni Victor Liam “Procrastination is opportunity’s assassin.” Kung saan ang mga bagay na ipinagpapaliban palagi ang magsasara sa mga bagong oportunidad na maari nating makuha. Tulad na lamang sa trabaho, hindi ba mas madaling ma-promote ang mga empleyadong nasa tama o unang mag sumite ng ipinagagawang trabaho ayon sa tamang oras o deadlines? Ngunit kamangha-manghang may benepisyo rin pala ang pagpapaliban ng isang gawain. Ito ang maari maging mabuting epekto ng procrastination:

Credit: Real Simple

1. Nagreresulta na maging mahusay. Kung binigyan ka ng gawain na may katumbas na tatlong oras, gagawin mo ba agad ito? May mga taong piniling gawin ito agad. Sa kabilang banda maaaring gawin mo ito ng tatlong oras bago ang deadline. Hindi ba’t magiging masaya ka sa mga araw at oras dahil nailaan mo ito sa iba pang gawain? At makapag-iisip ka pa ng mas magandang idea para sa gawain.

Credit: Mindful

2. Maiiwasan ang hindi kinakailangang pagsisikap. May mga pagkakataon na nagkakaroon ng biglaang pagbabago sa trabaho. Sa ganitong sitwasyon hindi masasayang ang iyong pinagsikapang gawin.

3. Mas bukas sa mga nakatutuwang bagay. Hindi ba masarap sa pakiramdam na nagawa mo ang mga bagay na nagpapasaya sayo bukod rito nagawa mo rin ang mga bagay na dapat gawin bago ang araw ng pagsusumite nito? Sabi nga ang pagpapaliban ng isang gawin ang magbibigay dito ng kakayahang mamili at gumalaw ng may kalayaan.

Credit: Apppoint Fix

4. Mababawasan ang pagkabalisa. Ang paghahanda sa gawain at masinsinang pagpaplano ay nakaiiwas sa pagkakaroon ng pagkabalisa. Isipin mo ang isang gawaing hindi ka sigurado, hindi ba’t takot at pagkabalisa ang magiging epekto nito sayo? Ngunit sa pagpapaliban nito at pagpaplano magiging maganda ang resulta nito.

5. Ang pagkakaroon ng mahabang oras ay magbibigay ng magagandang ideya at mapabuti ito. Si Professor Frank Partnoy ng University of San Diego ay nagsulat ng librong “Wait” kung saan tinatalakay ang isyu at benepisyo ng procrastination. Ayon sa kanya, ang pagpapaliban ng gawain ay magdudulot sa iyo na makapag-isip pa ng magagandang ideya at magreresulta pa nga ng mas maganda para sa gawain.

Credit: Hygger

6. Pagiging rebelde—medyo. Noong una sa Greece at Rome ikinokonsidera ang pagpapaliban ng gawain, senyales ito ng magandang pamumuno. Sa ganito kasing paraan mas makaiisip ng paraan at plano upang mas maging maganda ang resulta ng gawain. Magiging rebelde ka sa modernong kasalukuyan na mas prayoridad ang mabilis na pagsusumite at maagap na paggawa ng isang gawain.

7. Nagbibigay ng matinding “adrenaline rush”. Isipin mo ang gawain na kailangan ng isumite, hindi ba at tataas ang “adrenaline” mo at mas tataas ang enerhiya upang gawin ang mga bagay na ito? Nagreresulta s mabilis pa rin na paggawa. Hindi naman natin kinukunsinti ang katamaran ngunit may mga bagay na mas makabubuti na ipagpaliban at pag-isipan ng maigi upang maging maganda ang resulta hindi lamang para sa sarili kung hindi pati na rin sa ating nasa paligid.

Leave a Reply