8 Bagay na Dapat Isabuhay at Pakatandaan Para Tumagal ang Pagsasama ng Mag-Asawa

Narinig mo na ba ang kasabihan ng matatanda na “Ang pag-aasawa ay hindi kanin na kapag isinubo mo at napaso ka ay iluluwa mo?” Tila isang maagang paalala nga ito na ang buhay may asawa ay hindi kasing dali ng ating inaakala.

May mga mag-asawa na pinagpalang naging maayos ang pagsasama ngunit meron din naman na naging masalimuot. Upang maiwasan ang pagkakaroon ng mala-kalbaryong pagsasama, narito ang ilang susi para magkaroon ng matagumpay na samahan bilang mag-asawa:

Credit: Your Tango

1. Pagmamahal at pangako. Napakahalaga ng pagmamahal sa isang relasyon bilang mag-asawa. Maipakikita ito hindi lamang sa salita o gawa, kundi sa mga pagkakataong masaya, malungkot, maginhawa o mahirap. Maipakikita ang pagmamahal sa asawa kung handa kang maging katuwang nito sa lahat ng pagsubok sa buhay.

2. Pagiging tapat sa sekwalidad. Hindi makatutulong sa isang samahan ang pagkakaroon ng “sexual fantasy” lalo na kung ito’y sa ibang tao at hindi sa iyong kabiyak. Ang pagnanasang sekwal sa hindi mo asawa ay nagiging mitsa ng pagkasira ng pamilya. Mainam na maging tapat at kuntento sa kabiyak pagdating sa sekswal na aspeto. Kailangan ng matinding disiplina sa sarili upang mapagtagumpayan ito.

Credit: Sunday Standard

3. Pagpapakumbaba. Ang pagtanggap ng pagkakamali at pag-amin ng kasalanan sa iyong kabiyak ay hindi tanda ng kahinaan. Ang pagmamataas sa kabiyak ay hindi makatutulong sa mag-asawa at magiging dahilan pa nga ng palagiang pag-aaway. Matutong ibaba ang pride at mag-sorry sa kabiyak kung may nagawang pagkakamali at huwag na itong ulitin.

4. Pasensya at pagpapatawad. Sabi ng iba, ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin. Ngunit sa pag-aasawa ang pasensya at pagpapatawad ang isa sa pinakamahalagang susi sa maayos na pagsasama. Huwag nang banggitin pa ang nakaraan at huwag gumanti. Mas magiging payapa ang kalooban kung matutong magpatawad at kalimutan ang nakaraan.

Credit: Sky News

5. Oras. Ang pagbibigay sa kabiyak ng oras at panahon ay hindi matutumbasan ng kahit na anong materyal na bagay. Isa ito sa madalas pag-awayan ng mag-asawa kung kaya’t palagiang maglaan ng oras para sa mahal mo sa buhay.

6. Katapatan at pagtitiwala. Sa lahat ng nabanggit sa taas, isa ito sa nagiging pagsubok sa buhay may asawa. Ang tiwala kapag nasira mahirap ng ibalik kaya naman huwag itong sirain at balewalain. Ito ang magiging pundasyon ng matibay na pagsasama.

Credit: Healthline

7. Komunikasyon. Ang kawalan ng tamang komunikasyon sa bawat isa ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Maipapayo na palagiang pag-usapan ang mga bagay o desisyong pam-pamilya at huwag basta lamang isantabi.

8. Hindi makasarili. Ang pagiging hindi makasarili sa buhay may asawa ay makatutulong din upang mabuo ang isang samahan na bukas sa pangangailangan ng isa’t isa at hindi lamang nakatuon sa kagustuhan ng isa. Iwasan maging makasarili at tulungan ang asawa na matupad ang layunin nito para sa pamilya. Sa ganitong pamamaraan, ang maayos at malusog na samahan ay makakamit ng bawat mag-asawa.

Leave a Reply