8 Paraan Kung Paano Pakikitunguhan ng Maayos si Mister

Isa sa mahahalagang paraan ng pagkakaroon ng matibay at mahabang pagsasama ay maayos na komunikasyon. May mga patunay ukol dito na ang mag-asawang maayos ang pag-uusap o komunikasyon sa isa’t-isa ay nagkakaroon ng tahimik na pamumuhay. Kung saan, sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon, maiiwasan ang pag-aaway o hindi pagkakaunawaan.

Credit: Guy Stuff Counseling

Marami nga sa mga mag-asawa ang nag-aaway dahil sa kawalan ng tamang komunikasyon at pakikipag-dayalogo. Kung minsan nagsasanhi din ito ng paghihiwalay ng mga mag-asawa. Kaya naman sa artikulong ito matutunan natin ang tama at epektibong pamamaraan ng pakikipag-usap o komunikasyon sa ating mga asawang lalaki.

1. Maglaan ng tamang araw o oras para pag-usapan ang isang bagay kung ito’y importanteng paksa. Sa ganitong uri ng sitwasyon, mas mainam na magkaroon ng tamang lugar at oras para pag-usapan ang mga bagay na malalaki o dapat na pagdesisyunan. Hindi mo ito maaring gawin sa bahay na maingay, makalat at may mga batang sumisigaw.

Credit: Beautiful Christian Life

2. Maayos na tyempo bago simulan ang pakikipag-usap. Ang magandang pakikipag-usap ay hindi dapat simulan sa salitang mag-uugat ng kalituhan at pagkawalan ng unawa. Mas mainam na humanap ng tyempo o tulungan ang partner na maintindihan kung saan tutungo ang paksa.

3. Sabihin ang dapat na sabihin at panatilihing angkop pa rin ito sa pinag-uusapan. Hindi makatutulong sa isang pag-uusap kung dadagdagan mo ito ng mga nakaraang pangyayari na magdudulot sa pag-iwas ng partner mo na makipag-usap at unawain ang iyong nais iparating.

Credit: Boundless

4. Ipakita sa asawa mo na naiintindihan mo siya. Sa pamamaraang ito, mararamdaman ng partner mo na nauunawaan mo siya. Sa pabalik na paraan, ito rin ang gagawin niya sa iyo at maiiwasan ang pakikipagtalo.

5. Para masolusyonan ang hindi pagkakaunawaan, lumaban ng patas. Iwasan ang paninisi, pagsigaw at pag-iyak sa iyong partner. Sabihin ng maayos ang saloobin at kung paano ito mareresolba.

Credit: Marriage Missions

6. Iwasang manghula ang asawa. Kung may kailangan, sabihin ito ng deretso at iwasan ang hindi direktang sagot na maaring magresulta na balewalain ka ng partner mo at ipagpalagay na maayos pa rin ang sitwasyon na sa kalaunan ay magreresulta ng mas matinding away.

7. Ipakita ang pangangailangan at sabihin ito ng maayos. Ang hindi direktang pagsasabi ng gusto mong iparating sa iyong partner ay magdudulot ng kalituhan. Maaring humingi ng tulong sa partner mo, at sabihin ito ng direkta at maayos.

Credit: Red Book Magazine

8. Bigyan ng premyo ang asawa maliit man o malaki ang nagawa nito. Sa ganitong paraan, magiging masaya ang partner mo at malalaman na na-appreciate mo ang kanyang ginagawa. Halimbawa, kung tumulong ito sa isang gawaing bahay, bilang gantimpala maari mo siyang masahihin pagkatapos. Sa mga pamamaraan na ito, hindi lamang maayos na komunikasyon ang matatamo bilang mag-asawa kundi masayang pagsasamahan.

Leave a Reply